Trenčiansky samosprávny kraj OTVORENE

Veci verejné, o ktorých sa v Trenčianskom samosprávnom kraji nahlas nehovorí.

Dnes, 15. novembra 2013 bol spustený portál, ktorého cieľom je zvýšiť transparentnosť Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).

TSK skončil v hodnotení Transparency International Slovensko na poslednom mieste zo všetkých krajov. Súčasne TSK patrí medzi dva najzadlženejšie kraje. Domnievame sa, že medzi tými dvomi negatívnymi javmi existuje priama súvislosť, a terapiu vidíme v nezávislom zverejňovaní všetkých informácií a slobodnej diskusii. Tento postup sa osvedčil napríklad na občianskom portáli Považská Bystrica OTVORENE

Iniciátorom portála je poslanec TSK Juraj Smatana (ZMENA ZDOLA).

Chcete sa pridať k nezávislému monitorovaniu a kontrole TSK? Napíšte mail na adresu juraj.smatana@zmenazdola.sk alebo volajte 0907034666.

Dlhodobé ciele siete portálov OTVORENE.SK

Žijeme v informačnej dobe. Moc v súčasnosti predstavujú informácie. Rozhodujúce je získavanie, spracovanie a vhodné využitie informácií.

Digitálne technológie a internet dávajú ľuďom do rúk neobvykle lacné a mocné nástroje na získavanie, spracovanie a šírenie informácií. Je na nás, či budú tieto nástroje slúžiť ľudskej slobode, alebo jej nepriateľom.

Autorom portálov OTVORENE.SK ide o to, aby bola všetka moc samosprávy, či už obecnej, mestskej alebo krajskej, pod kontrolou verejnosti, a verejnosť mohla svoju kontrolu účinne uplatňovať.

Preto musí samospráva informácie, ktoré nie sú zo zákona utajované, zverejňovať:

1. všetky

2. automaticky

3. sústavne

4. bezodkladne

5. porovnateľne.


Kým to nebude robiť samospráva, budeme to namiesto nej robiť my.