cesta: Titulná stránka / Používatelia / redakcia / Zasadnutie Komisie školstva, kultúry mládeže a športu k májovému Zastupiteľstvu TSK

Zasadnutie Komisie školstva, kultúry mládeže a športu k májovému Zastupiteľstvu TSK

[2014-05-04] Z programu: VZN o určovaní výšky úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole - VZN o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby - Návrh Záverečného účtu TSK za rok 2013- Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Záverečného účtu TSK za rok 2013 - Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK TSK na obdobie júl – december 2014.
Kedy 06. 05. 2014
od 11:00 do 13:00
Kde v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, zasadacia miestnosť č. 524 (5. poschodie)
Pridanie oznamu o udalosti do kalendára vCal
iCal

Pozvánka

 

Vážená pani, vážený pán,

 

pozývame Vás na II. zasadnutie Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „komisia“), ktoré sa uskutoční

 

dňa 6.  mája 2014 (utorok) o 11.00 h  v  priestoroch  Trenčianskeho  samosprávneho  kraja,        K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, zasadacia miestnosť č. 524 (5. poschodie).

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Aktuálne informácie Odboru školstva a kultúry TSK
 3. VZN TSK 2/2014 o určovaní výšky úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole
 4. VZN TSK 3/2014 ktorým sa mení VZN TSK  č. 17/2012 z 19. decembra 2012 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby
 1. Návrh Záverečného účtu TSK za rok 2013
 2. Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Záverečného účtu TSK za rok 2013
 3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK TSK na obdobie júl – december 2014
 1. Rôzne
 2. Diskusia
 3. Návrh na uznesenie
 4. Záver

 

 

 S pozdravom

 

 

                                                                                                  v. r.

                                                                                          Ing. Pavol Bagin

                                                                                              predseda

                                                                Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Z TSK

 

 

Prílohy: 5

Pridať komentár

You can add a comment by filling out the form below. Plain text formatting.

Question: Koľko je 10 + 4 ?
Your answer: