cesta: Titulná stránka / Používatelia / redakcia / Zastupitelstvo TSK - dokumenty / Aké je zloženie krajských komisií podľa politickej príslušnosti a volebného obvodu?

Aké je zloženie krajských komisií podľa politickej príslušnosti a volebného obvodu?

[2014-01-19] Predseda TSK Jaroslav Baška predkladá na pondelkové rokovanie krajského zastupiteľstva návrh na zriadenie a zloženie komisií. Predložený návrh neobsahuje politickú príslušnosť a volebný obvod navrhnutých kandidátov, tak som vyrobil úplnejšiu tabuľku.

Pokiaľ sa vám tabuľka nezobrazuje korektne, alebo chcete údaje podrobnejšie analyzovať, stiahnite si ju vo formáte MS Excel.

Komisia Funkcia Meno a priezvisko kandidatúra povolanie volebný obvod
mandátová predseda Eleonóra Porubcová KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD, NOVA, SAS, OKS riaditeľka gymnázia Prievidza
mandátová člen - poslanec Mária Janíková SMER-SD poslankyňa NR SR Partizánske
mandátová člen - poslanec Milan Berec SMER-SD starosta Trenčianska Teplá Trenčín
mandátová člen - poslanec Viliam Cíbik nezávislý kandidát lekár, starosta obce Pruské Ilava
mandátová člen - poslanec Juraj Hort KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD, NOVA, SAS, OKS ekonóm Ilava
pre financie, rozpočet a investície predseda Mária Hajšová SMER-SD zástupca primátora Bánovce nad Bebravou
pre financie, rozpočet a investície člen - poslanec František Tám SMER-SD primátor Bojnice Prievidza
pre financie, rozpočet a investície člen - poslanec Karol Janas SMER-SD primátor Považská Bystrica
pre financie, rozpočet a investície člen - poslanec Jozef Trstenský SMER-SD primátor Nové Mesto nad Váhom
pre financie, rozpočet a investície člen - poslanec Milan Panáček SMER-SD poslanec NR SR Púchov
pre financie, rozpočet a investície člen - poslanec Ján Krátky KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD, NOVA, SAS, OKS ekonóm Trenčín
pre financie, rozpočet a investície člen - poslanec Viera Zboranová nezávislý kandidát manažér - ekonóm Považská Bystrica
pre financie, rozpočet a investície člen - poslanec Pavel Halabrín nezávislý kandidát primátor Myjava
pre financie, rozpočet a investície člen - poslanec Ľuboš Chochlík KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD, NOVA, SAS, OKS riaditeľ školy Trenčín
pre financie, rozpočet a investície člen - neposlanec Bohumil Miko SŽK
pre financie, rozpočet a investície člen - neposlanec Ing. František Matika ZSP SR
na ochranu verejného záujmu predseda Zuzana Máčeková nezávislý kandidát starostka obce Uhrovec Bánovce nad Bebravou
na ochranu verejného záujmu člen - poslanec Jozef Božik SMER-SD primátor Partizánske
na ochranu verejného záujmu člen - poslanec Ján Bielik KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD, NOVA, SAS, OKS lekár Nové Mesto nad Váhom
na ochranu verejného záujmu člen - poslanec Eva Bočincová KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD, NOVA, SAS, OKS analytik Ilava
na ochranu verejného záujmu člen - poslanec Juraj Smatana Zmena zdola učiteľ a protikorupčný aktivista Považská Bystrica
na ochranu verejného záujmu člen - poslanec Renáta Kaščáková KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD, NOVA, SAS, OKS manažérka Trenčín
školstva, kultúry, mládeže a športu predseda Pavol Bagin SMER-SD učiteľ Ilava
školstva, kultúry, mládeže a športu člen - poslanec Milan Berec SMER-SD starosta Trenčianska Teplá Trenčín
školstva, kultúry, mládeže a športu člen - poslanec Štefan Gaman SMER-SD riaditeľ Prievidza
školstva, kultúry, mládeže a športu člen - poslanec Jozef Božik SMER-SD primátor Partizánske
školstva, kultúry, mládeže a športu člen - poslanec Eleonóra Porubcová KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD, NOVA, SAS, OKS riaditeľka gymnázia Prievidza
školstva, kultúry, mládeže a športu člen - poslanec Miroslav Kubičár nezávislý kandidát riaditeľ gymnázia Púchov
školstva, kultúry, mládeže a športu člen - poslanec Kvetoslava Hejbalová SMER-SD zástupca primátora Nové Mesto nad Váhom
školstva, kultúry, mládeže a športu člen - poslanec Juraj Smatana Zmena zdola učiteľ a protikorupčný aktivista Považská Bystrica
školstva, kultúry, mládeže a športu člen - poslanec Tomáš Vaňo nezávislý kandidát živnostník Trenčín
školstva, kultúry, mládeže a športu člen - neposlanec Ing. Mária Šedivá TnUni A.D.
školstva, kultúry, mládeže a športu člen - neposlanec Ing. Július Homola SOPK
regionálneho rozvoja a cestovného ruchu predseda Ján Cipov SMER-SD starosta obce Lehota pod Vtáčnikom Prievidza
regionálneho rozvoja a cestovného ruchu člen - poslanec Katarína Macháčková nezávislý kandidát primátorka Prievidza
regionálneho rozvoja a cestovného ruchu člen - poslanec Anna Abramovičová nezávislý kandidát starostka obce Košariská Myjava
regionálneho rozvoja a cestovného ruchu člen - poslanec Štefan Mjartan SMER-SD starosta obce Cigeľ Prievidza
regionálneho rozvoja a cestovného ruchu člen - poslanec Zuzana Máčeková nezávislý kandidát starostka obce Uhrovec Bánovce nad Bebravou
regionálneho rozvoja a cestovného ruchu člen - poslanec Richard Takáč SMER-SD riaditeľ Prievidza
regionálneho rozvoja a cestovného ruchu člen - poslanec Štefan Škultéty KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD, NOVA, SAS, OKS primátor Trenčianske Teplice
regionálneho rozvoja a cestovného ruchu člen - poslanec Iveta Randziaková SMER-SD starostka obce Klátova Nová Ves Partizánske
regionálneho rozvoja a cestovného ruchu člen - poslanec Juraj Ondračka SMER-SD starosta obce Horná Súča Trenčín
regionálneho rozvoja a cestovného ruchu člen - neposlanec Ing. Karol Vanko MERTC
regionálneho rozvoja a cestovného ruchu člen - neposlanec Ing. Milan Janco ZPS
dopravy predseda Jozef Stopka SMER-SD prednosta obvocného úradu Handlová Prievidza
dopravy člen - poslanec Dušan Bublavý SMER-SD poslanec NR SR Nové Mesto nad Váhom
dopravy člen - poslanec Ján Bodnár SMER-SD podnikateľ Prievidza
dopravy člen - poslanec František Matušík nezávislý kandidát živnostník Považská Bystrica
dopravy člen - poslanec Marián Michalec nezávislý kandidát primátor Púchov
dopravy člen - poslanec Peter Marušinec SMER-SD primátor Nová Dubnica Ilava
dopravy člen - poslanec Erich Dvonč SMER-SD podnikateľ Partizánske
dopravy člen - poslanec Rudofa Novotná nezávislý kandidát pedagóg, školský psychológ Bánovce nad Bebravou
dopravy člen - poslanec Juraj Hort KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD, NOVA, SAS, OKS ekonóm Ilava
dopravy člen - neposlanec Ing. František Komora SOPK - Slovenská obchodná a priemyselná komora
dopravy člen - neposlanec Ján Prekop ZOPD
sociálnej pomoci a zdravotníctva predseda Mária Janíková SMER-SD poslankyňa NR SR Partizánske
sociálnej pomoci a zdravotníctva člen - poslanec Anna Halinárová SMER-SD prednostka obvodného úradu Stará Turá Nové Mesto nad Váhom
sociálnej pomoci a zdravotníctva člen - poslanec Eva Bočincová KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD, NOVA, SAS, OKS analytik Ilava
sociálnej pomoci a zdravotníctva člen - poslanec Mohamed Hemza SMER-SD lekár Prievidza
sociálnej pomoci a zdravotníctva člen - poslanec Ján Bielik KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD, NOVA, SAS, OKS lekár Nové Mesto nad Váhom
sociálnej pomoci a zdravotníctva člen - poslanec Tibor Jankovský SMER-SD lekár Trenčín
sociálnej pomoci a zdravotníctva člen - poslanec Igor Steiner SMER-SD lekár Považská Bystrica
sociálnej pomoci a zdravotníctva člen - poslanec Renáta Kaščáková KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD, NOVA, SAS, OKS manažérka Trenčín
sociálnej pomoci a zdravotníctva člen - poslanec Viliam Cíbik nezávislý kandidát lekár, starosta obce Pruské Ilava
sociálnej pomoci a zdravotníctva člen - neposlanec Helena Kurnasová ZRRHN
sociálnej pomoci a zdravotníctva člen - neposlanec Ing. Zdenka Tvrdá ÚPSVaR
legislatívno-právna predseda Ján Krátky KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD, NOVA, SAS, OKS ekonóm Trenčín
legislatívno-právna člen - poslanec Katarína Macháčková nezávislý kandidát primátorka Prievidza
legislatívno-právna člen - poslanec Jozef Stopka SMER-SD prednosta obvocného úradu Handlová Prievidza
legislatívno-právna člen - poslanec Richard Takáč SMER-SD riaditeľ Prievidza
legislatívno-právna člen - poslanec Štefan Škultéty KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD, NOVA, SAS, OKS primátor Trenčianske Teplice
legislatívno-právna člen - neposlanec JUDr. Ján Cipov ZRRHN - Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
legislatívno-právna člen - neposlanec JUDr. Danica Birošová SAK - Slovenská advokátska komora

Pokiaľ sa vám tabuľka nezobrazuje korektne, alebo chcete údaje podrobnejšie analyzovať, stiahnite si ju vo formáte MS Excel.

Pridať komentár

You can add a comment by filling out the form below. Plain text formatting.

Question: Koľko je 4 + 4 ?
Your answer: