cesta: Titulná stránka / Juraj Smatana: výdavky na volebnú kampaň

Juraj Smatana: výdavky na volebnú kampaň

Zverejňujem výdavky na svoju volebnú kampaň do VÚC, november 2013.

Koľko vás stála kampaň na predsedu TSK?

Pokiaľ by sme vyčísľovali len samotnú kampaň na predsedu samosprávneho kraja, celková suma je cca 12€- túto sumu tvoria cestovné lístky na dve cesty Trenčín -

Považská Bystrica. (Tlačová konferencia, na ktorej sme oznámili kandidátku Zmeny zdola, a účasť na televíznej diskusii všetkých kandidátov).

Pokiaľ do výdavkov započítame aj kampaň Juraja Smatanu na poslanca VÚC za volebný obvod Považská Bystrica, náklady sú cca 1184 €.


Ako sú približne rozdelené náklady? (Koľko šlo na bilbordy, štáb, mítingy, plagáty, web apod.)?

Poslanecká kampaň Juraja Smatanu v Považskej Bystrici pozostávala z 1 druhu letáka, dvoch samolepiek na mieste vyhradenom mestom Považská Bystrica, a 1 inzeráte v regionálnych novinách.

Podrobný rozpis:

  • 1 druh letáka A5 formát do schránok v meste Považská Bystrica:

720 € tlač
178,43 € distribúcia letáka Slovenskou poštou.

  • 2 ks exteriérové samolepky 1m x 1m na plochy, zo zákona vyhradené Mestom Považská Bystrica:

tlač cca 100 €
Nalepenie dvoch nálepiek - svojpomocná práca kandidáta.

  • 1 inzerát do regionálnych novín - 120€.

Kandidát nemal žiadne bilbordy, štáb tvorili výlučne aktivisti Zmena zdola, ktorí si vzájomne pomáhajú. Mítingy sme neorganizovali, web a facebookový profil si kandidát spravuje sám.


Z akých zdrojov bola kampaň financovaná? (Resp. zverejniť aj pomer, koľko z minutých peňazí bolo jeho, koľko strany, koľko od sponzorov - a akých, atď.)?

Priame finančné náklady regionálnej kampane si hradil kandidát sám.

ZMENA ZDOLA dlhodobo financuje webovú stránku hnutia + administratívnu pomoc kancelárie ZZ, čo do kampane nepočítame.

Spracoval:

Juraj Smatana

Na vedomie: Ján Budaj, predseda Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

Pridať komentár

You can add a comment by filling out the form below. Plain text formatting.

Question: Koľko je 10 + 4 ?
Your answer: