cesta: Titulná stránka / Spočítajme politikom ich kampaň!

Spočítajme politikom ich kampaň!

Občiansky projekt na mapovanie počtu a rozmiestnenia billboardov vo volebnej kampani.

Politici majú problém so zverejňovaním výdavkov na svoju kampaň - najmä tí, ktorí svojimi bilbordami posiali celý kraj. Pomôžme im spomenúť si, koľko na kampaň vynaložili! Každý môže jednoducho pridať bilbord vo svojom okolí, a vznikne občanmi vytvorená mapa a zoznam volebných bilbordov.

Stránka, na ktorej môžete nahlásiť volebný bilbord, je na adrese

http://zoznambillboard.php5.sk/

 

Stránka je vytvorená pomocou open-source systému USHAHIDI, pôvodne vyvinutého na mapovanie etnických nepokojov a živelných pohrôm v Afrike. 

Snažme sa, aby regionálna politika na Slovensku nenadobúdala podobný charakter. 

 


Pridať komentár

You can add a comment by filling out the form below. Plain text formatting.

Question: Napíšte číslo päť.
Your answer: